redirect 3,5%

redirect it with just a few steps and help a child in need

  Date de identificare a contribuabilului
  Destinația sumei reprezentând pâna la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înfiinteaza și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii


  distribuirea_doi_ani  Date de identificare a împuternicitului  gdpr_acceptance


  terms_conditions_acceptance

  thank you for choosing to join us!