3,5% pentru Hope and Homes for Children

redirecționează în doar câțiva pași și ajută direct un copil în nevoie

  Date de identificare a contribuabilului
  Destinația sumei reprezentând pâna la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înfiinteaza și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii


  distribuirea_doi_ani  Date de identificare a împuternicitului  gdpr_acceptance

  terms_conditions_acceptance

  Îți mulțumim pentru că ai ales să fii alături de noi!