Seminar pentru Prevenire - Hope and Homes for Children Skip to content
attachment-590a1a0dd1758ef7fcb60584

Seminar pentru Prevenire

Seminar: „Prevenirea separării copilului de familie, în contextul procesul de reformă și a oportunităților de finanțare prin fonduri structurale”

În perioada 22-23 noiembrie, am organizat în Bacău un seminar-atelier pentru Regiunea de Nord-Est, pe tema ”Prevenirea separării copilului de familie în contextul procesului de reformă și a oportunităților de finanțare prin fonduri structurale” prin Programele Operaționale Capital Uman (POCU) și cel Regional (POR), aferente Fondurilor Structurale 2014-2020. 

În prima zi a evenimentului au fost invitați directori ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din zona N-E, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț,  Suceava și Vaslui precum și  primari ai comunele din anumite zone rurale din aceste județe.   Subiectele de interes abordate au adus în discuție problematica copiilor aflați în situații de risc de separare de familie din perspectiva colaborării interinstituționale între autorități locale, județene de protecție a copilului și societatea civilă, ONG-uri. 

Au fost  supuse discuțiilor rolul și importanța strategică a colaborării dintre DGASPC-uri și serviciile sociale ale autoritățile locale, s-au trecut în revistă cele mai des întâlnite situații de risc pentru copii din familii aflate în situații dificile.  De asemenea, s-a discutat și despre problemele cu care se confruntă aceste familii, dar și despre soluții disponibile sau necesare la nivel de comunitate locală,  strategiile eficiente de  dezvoltarea a serviciilor sociale comunitare, importanța  acțiunilor la nivel local și responsabilitatea comunitații  față de toți cei ce fac parte din aceasta și se pot confrunta cu situații de dificile, de criză.  

În cadrul discuțiilor s-a accentuat nevoia de diversificare a metodelor de intervenție pentru prevenirea eficientă a separării și menținerea copilului în familie, precum și  oportunitățile de finanțare  pentru dezvoltarea și furnizarea acestora, finanțări preconizate a  fi disponibile în viitorul imediat prin fonduri structurale  pe oricare din liniile de finațare care răspund  problemelor și nevoilor identificate.

Atelierele de lucru ale zilei au oferit celor prezenți ocazia de a face un schimb de idei și experiențe privind nevoile sociale ale familiilor din comunitățile pe care le reprezintă și totodată exercițiul  unei schițe de proiect pentru dezvoltarea unor servicii la nivel  local, comunitare, cu scopul de prevenire a separării copilului de familia sa.  Concluziile zilei au pus accentul pe importanța soluționării situațiilor problematice și dificile a familiilor și copiilor cât mai devreme, înainte de a ajunge la separare, pentru că așa cum spunea unul dintre cei prezenți, ”copii pe care îi creștem astăzi vor fi adulții de mâine ”.

Seminarul a continuat a doua zi cu specialiști implicați direct în furnizarea de servicii pentru familiile în situații de risc. Printre participanți s-au numărat asistenți sociali și referenți  din serviciile sociale locale din  mai multe localități din județul Bacău (Dărmănești, Letea Veche, Bacău, Gârleni, Parincea, Blăgești, Hemeiuși, Filipești, Sascut, Sănduleni).  De asemenea, au fost prezenți și specialiști și șefi de servicii implicați direct în munca cu copiii aflați în situații de risc de separare de familiile lor. Sorin Bârlădeanu, directorul DGASPC Bacău, a susținut importanța intervenției precoce și a suportului oferit familiei pentru  a evita și, mai  apoi, a depăși situația de risc.

Atelierul de lucru a oferit cadrul unui exercițiu de management de caz cu aplicarea instrumentelor  de identificare a ariei și a factorilor de risc pentru copii și familiile lor,  evaluare,  identificare a resurselor și estimare a investițiilor, planificarea intervențiilor și a serviciilor, raportare, monitorizare. Apoi, pe grupe, participanții au lucrat împreună pe baza unor studii de caz și au elaborat  proiecte de intervenție particularizate pe nevoile și specificul cazului.

Toți cei prezenți au subliniat eficiența unor astfel de întâlniri și a comunicării între diverșii factori, care pot susține dezvoltarea unor servicii de calitate pentru copii si familie.