110 copii vor primi sprijin pentru a avea acces la educație prin parteneriatul strategic dintre PEPCO România și Hope and Homes for Children - Hope and Homes for Children Skip to content
attachment-5cfe18863a67ec0001e157ab

110 copii vor primi sprijin pentru a avea acces la educație prin parteneriatul strategic dintre PEPCO România și Hope and Homes for Children

Hope and Homes for Children și PEPCO România anunță demararea unui parteneriat strategic prin care compania susține programul de prevenire a separării copilului de familie desfășurat de Fundație în județele Maramureș, Bistrița, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Sibiu, Bihor, Hunedoara și în București, Sectoarele 3 și 4, cu o componentă de educație.

Parteneriatul se va desfășura până la finalul anului 2019 și are o valoare de 60.000 euro. Fondurile acoperă cheltuielile necesare pentru ca 110 copii din programul de prevenire a separării copilului de familie derulat de Fundației să aibă acces la educație, să nu abandoneze școla și să poată să își continue studiile. Datorită fondurilor direcționate către acestă componentă din programele Fundației, cei 110 copii vor fi ajutați să aibă acces la școlile pe care le frecventeză – li se vor plăti cheltuielile de transport, cele legate de cazare și taxe de școlarizare acolo unde este cazul, li se vor achiziționa rechizite, computere, manuale și alte materiale necesare studiului, precum și îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă personală.

39% din copiii României trăiesc în condiții de sărăcie, conform Strategiei Naționale Privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei. Nu au haine și încălțăminte, nu frecventează grădinița sau școala, iar în unele zile nu au ce mânca. Asta îi face pe părinți, de multe ori, să îi lase în grija statului, în orfelinate, unde au mâncare dar sunt privați de afecțiune.

Hope and Homes for Children consideră că familia este prioritară atunci când este vorba de interesul copilului și sprijină menținerea copiilor alături de părinți printr-o abordare diversificată a asistenței oferite. Planul de intervenție este personalizat, iar decizia e luată de specialiști pe baza unor criterii și indicatori particulari. O trăsătură definitorie a programului de prevenire a separării copilului de familie desfășurat de Hope and Homes for Children este faptul că implică familia ca actor principal în acțiunea de prevenire, oferind intervenții croite exact pe nevoile acesteia și soluții pe termen lung, care evită ca familia să devină dependentă de sprijinul oferit.

Fie că vorbim de consiliere sau de sprijin material, intervenția se axează pe nevoile individuale ale familiei respective, iar decizia de sprijin e luată de o echipă de specialiști (asistenți sociali, psihologi, educatori) care decid ce intervenții sunt necesare pentru prevenirea separării copiilor de familie. Printre aceste măsuri se numără și sprijin pentru copiii în risc de abandon școlar.

Fondurile oferite de PEPCO România vor fi direcționate către sprijinirea a 110 copii incluși în programul de prevenire a separării copilului de familie derulat de Hope and Homes for Children. Datorită acestor fonduri și intervențiilor realizate pe parcursul anului 2019 de specialiștii Hope and Homes for Children, copiii vor rămâne alături de familiile lor și își vor începe educația sau o vor putea continua.

Familiile incluse în program primesc sprijin material și consiliere pentru:

  • acces la diferite forme de educație (grădiniță, școală, liceu, universitate, cursuri profesionale, artistice, sportive etc.);

  • acoperirea cheltuielilor generate de transport pentru a frecventa formele de învățământ/cursurile dorite;

  • acoperirea costurilor pentru cazare și masă la liceu/facultate;

  • dotări în locuință pentru asigurarea spațiului si condițiilor propice învățării (obiecte de uz casnic, produse pentru igienizarea locuinței, dar și pentru igienă personală);

  • îmbrăcăminte, încălțăminte necesare pentru frecventare școlii și echipament pentru sport;

  • rechizite, calculatoare, manuale/dicționare de specialitate, instrumente etc.

„Le mulțumim partenerilor de la PEPCO România pentru că au hotărât să ni se alăture. Datorită lor și altor oameni generoși care susțin programele Hope and Homes for Children, sute de copii vulnerabili vor avea șansa să rămână alături de părinți, acolo unde le este firesc să fie, înconjurați de dragoste și sprijiniți să își urmeze visurile. Acestor copii li se va facilita accesul la educație, vor putea să aspire la o carieră și, în acest fel, le va fi mai ușor apoi să se integreze în societate. 
Investițiile în protecție socială sunt aparte pentru că lucrezi cu oameni care, prin natura lor, sunt schimbători. Ceea ce ne dorim noi pentru familiile pe care le ajutăm trebuie să se suprapună cu ce pot ele, în mod real, să-și asume, iar satisfacția este cu atât mai mare când vezi că programele Fundației dau roade, iar destinele unor copii sunt realmente schimbate în bine.”–  Robert Ion, director de fundraising, Hope and Homes for Children

Între 2001 și 2018, Fundația a lucrat cu 3.688 de familii, din 19 județe și din București, în programul de  prevenire a separării copilului de familie. 10.308 copii au fost ajutați în mod direct să rămână alături de familiile lor. În mod direct sau indirect, în această perioadă Fundația a contribuit, prin asistență tehnică și financiară, la prevenirea separării de familie a 31.580 de copii.

Programul de prevenire a separării copilului de familie este complementar procesului de închidere a orfelinatelor deoarece este foarte important să nu mai fie plasați alți copii în instituții și, per ansamblu, plasamentul copiilor în protecție specială să fie redus sau chiar oprit.

În total, 31.580 de copii au rămas alături de familii datorită intervențiilor realizate de Hope and Homes for Children și parteneri.