Întâlnirea coordonatorilor naționali ai campaniei ”Opening Doors”

Între 18-21 aprilie, am fost prezenți la Bruxelles, la întâlnirea coordonatorilor naționali pentru campania ”Opening Doors for Europe’s Children”, o campanie europeană pentru dezinstituționalizare implementată de Eurochild. Pe parcursul întâlnirii a fost analizat progresul campaniei în 2016, realizările și provocările, încercându-se găsirea celor mai bune soluții pentru a depăși aceste provocări. Am folosit în acest sens exemplele de bună practică identificate în țările participante.

Am stabilit, de asemenea, pașii următori pentru ca dezinstituționalizarea să continue să fie o prioritate pe agenda guvernelor naționale și pe agenda oficialilor Uniunii Europene. În acest context, coordonatorii naționali au avut întâlniri de 30 de minute cu reprezentanții țărilor lor în cadrul Comisiei Europene, pentru a le prezenta starea actuală a reformei în sistemul de protecție a copilului, provocările întâmpinate, progresul realizat și pașii următori în cadrul reformei.