Lansare proiect: „Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Fundația Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar, împreună cu Municipiul Baia Mare şi Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna mai 2018, proiectul “Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: „Educaţie pentru viitor!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, începând cu data de 23.05.2018 până la 22.05.2021, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de 9.324.553,66 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020,  Axa prioritară 6, ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, cod apel: POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,  cod proiect 105525.

Şcoli asociate implicate in proiect:

  • Grădinița din cadrul şcolii asociate Liceul „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş
  • Grădinița cu program prelungit nr.8 Baia Mare
  • Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare
  • Liceul cu program sportiv Baia Mare

Obiectiv general al proiectului:

  • creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 840 copiii cu varsta între 2 şi 16 ani din grupuri vulnerabile şi a 200 tineri/adulţi care nu şi-au finalizat studiile obligatorii, prin implementarea de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare în baza unui plan educaţional individualizat, într-o abordare integrată, adresându-ne inclusiv părinţilor/tutorilor sau personalulului implicat în actul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creşterea accesului la educaţie pentru 60 copii de vârstă antepreşcolară şi 200 copii de vârstă preşcolară.
  • Facilitarea participării la şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru 580 de copii cu vârstele între 6 şi 16 ani, apartinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea de măsuri integrate şi individualizate pe durata a 5 semestre şcolare.
  • Creşterea accesului şi participării la educaţie pentru 200 tineri şi adulţi care nu au finalizat învăţământul obligatoriu.
  • Îmbunătăţirea calităţii competenţelor la 260 persoane – personal didactic/personă de sprijin care lucrează cu copiii din GT.

Printre rezultatele aşteptate menționăm următoarele:

– 3 spectacole (adaptate vârstei copiilor) cu participarea a minim 50 de copii de vârstele 2-5 ani însoţiţi de părinţii acestora/spectacol;

– 4 seminarii adresate părinţilor cu copii de vârsta 2-5 ani, cu o participare de aproximativ 30 părinţi/seminar;

– 1 conferinţă cu participarea a 60 de experţi, specialişti, profesionişti care vin în contact cu părinţii care au copii de 2-5 ani (medici de familie, medici pediatri, asistenţi sociali, reprezentanţi ONG-uri etc); conferinţa se va realiza în ultimul an de proiect fiind utilizată şi ca masură de sustenabilitate/diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului;

– 4 acţiuni stradale, în comunitatea în care au aria de acţiune şcolile/grădiniţele partenere/asociate;

– 60 copii de vârstă antepreşcolară incluşi in GT;

– 200 copii vârstă preşcolară incluşi in GT;

– 260 părinţi/tutori împreună cu copiii consiliaţi;

– 100 copii de vârstă preşcolară participă la un program educaţional, complementar programului de grădiniţă organizat pe durata a 5 semestre şcolare;

– 2 grădiniţe cu mediu educațional îmbunătăţit;

– 200 copii de vârstă preşcolară beneficiază de program educaţional de tipul grădiniţei estivale;

– 260 părinţi/tutori beneficiază de un program de parenting de 6 şedinţe a câte 1 oră/şedinţă;

– 60 de copii de vârstă antepreşcolară beneficiază de sprijin financiar pentru participarea la creşă;

– 60 de copii de vârstă preşcolară beneficiază de sprijin financiar pentru participarea la grădiniţă;

– 260 copii cu vârsta între 2 şi 5 ani înregistraţi în GT beneficiază de sprijin material;

– 4 campanii pt elevi derulate în toate şcolile asociate, estimând ca participanţi aproximativ 200 elevi/campanie;

– 4 seminarii profesori, unul în fiecare unitate şcolară, cu o medie de 20 cadre didactice/şcoala;

– 4 seminarii părinţi, 2 în fiecare unitate şcolară, cu o medie de 20 părinţi /seminar;

– 580 elevi cu vârsta între 6 şi 16 din grupuri vulnerabile identificaţi şi incluşi în GT;

– 2 unităţi şcolare vor beneficia de îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale: echipamente TIC, reabilitare sala de sport;

– 40 copii beneficiază de fizioterapie;

– 80 copii beneficiază de intervenţie terapeutică specializată (psihoterapie) şi personal de sprijin;

– 1 workshop de atragere a actorilor sociali reprezentativi, inclusiv angajatori, în activităţi în unităţile de învăţământ pentru creşterea implicarii acestora în procesul educaţional;

– Crearea a 4 echipe de „antrenori” care să sprijine alcătuirea propunerilor de campanii de voluntariat;

– Participarea a 4 unităţi şcolare în cadrul unui concurs de idei de campanii de voluntariat;

– Realizarea a minim 6 propuneri de campanii de voluntariat de conştientizare a importanţei participării copiilor la învăţământul obligatoriu, cu accent pe sprijinirea participării la învăţământul de masă a copiilor cu dizabilităţi, cu includerea de obiective ecologice;

– 1 eveniment concurs, cu participarea celor 6 propuneri de campanii de voluntariat;

– Implementarea a 4 campanii de voluntariat;

– 108 elevi cu vârsta între 6 şi 16 ani din grupuri vulnerabile incluşi în GT, în funcţie de planul educaţional individualizat participă la activităţi educaţionale de tipul „şcoală de după şcoală”;

– 472 elevi cu vârsta între 6 şi 16 ani participă la ateliere în domeniul arta: pictură, desen, muzică, comunicare: engleză/vorbit în public, TIC (utilizare calculator, programare), sport;

– 580 elevi cu vârsta între 6 şi 16 ani incluşi în GT participă în fiecare vară pe durata proiectului la câte o tabără de 5 zile având obiective individuale stabilite prin planul educaţional individualizat;

– 580 părinţi/tutori beneficiază de un program de parenting de 6 şedinţe a cate 1 oră/şedinţă;

– 580 elevi cu vârsta între 6 şi 16 ani beneficiază de un program de educație pentru sănătate;

– 480 elevi cu vârsta între 6 şi 16 ani vor primi sprijin financiar;

– 580 elevi vârsta între 6 şi 16 ani vor primi sprijin material în baza unei metodologii cu respectarea ghidului solicitantului;

–  200 tineri şi adulţi participa la program „a doua şansă”;

– 200 tineri şi adulţi participă la un program de consiliere;

– Cel puţin 5 angajatori implicaţi în implementarea programului, cu care se vor incheia 5 acorduri de participare în voluntariat;

– 200 tineri şi adulţi beneficiază de sprijin în cuantum de 100 lei/lună pentru participarea la a doua şansă;

– 260 cadre didactice dobândesc competenţe superioare în domeniul „metode de predare/învaţare activ-participative, interactive şi centrate pe copil”;

– 50 de cadre vor primi subvenţie pentru implementarea de activităţi suport în valoare de 900 lei.

 Proiectul va fi implementat în Baia Mare si Tăuţii Măgherăuş.