De la mijlocul lunii august, Fundația Hope and Homes for Children are doi reprezentanți în Comisia pentru Protecția Copilului a județului Maramureș. Bianca Stegeran, directorul național adjunct al Fundației a fost numită membru titular în cadrul Comisiei, iar Ileana Cirț, asistent social la Hope and Homes for Children, este membru supleant. 

Comisia, formată 12 membri aleși o dată la cinci ani, se va ocupa de promovarea drepturilor copilului, stabilirea măsurilor de protecție specială a copiiilor, în condițiile legii, încadrarea copiilor cu dizabilități într-un grad de handicap și orientarea școlară a acestora. Printre atribuțiile comisiei se numără și soluționarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal, soluționarea plângerilor adresate de copii, infomarea părinților cu privire la consecințele plasamentului, stabilirea cuantumului contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis plasamentul și reevaluarea periodică a hotărârilor privind măsurile de protecție.

„Mă bucur că am fost invitați să ne alăturăm acestei comisii și putem contribui cu experiența și cunoștințele noastre la protecția și promovarea drepturilor copilului. Până acum, Fundația s-a implicat în procesul de protecție a copilului, sprijinind familiile cu risc de abandon și copiii din sistemul de protecție și a susținut cursuri de fomare a asistenților maternali, iar acum vom participa direct la procesul decizional în atestarea acestora”, a spus Bianca Stegeran, directorul național adjunct al Hope and Homes for Children.