Anunţ: organizare achiziţie directă pentru servicii de organizare spectacole - Hope and Homes for Children Skip to content
attachment-5bd314e4a4222feef16d6f10

Anunţ: organizare achiziţie directă pentru servicii de organizare spectacole

Fundatia Hope and Homes for Children România în calitate de beneficiar al proiectului „Măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru 840 copii şi 260 tineri şi adulţi: Educaţie pentru viitor!” finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, anunţă organizarea achiziţiei directe pentru servicii de organizare spectacole.

Procedura aplicată: achiziţie directă, conform prevederilor art. 7(5) din legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare.

Cod CPV -79952000-2 Servicii pentru evenimente

Obiectul contractului: serviciilor de organizare a 3 spectacole -piese de teatru, adaptate varstei copiilor, obiectivul principal va fi integrare socială, nondiscriminare, vor participa la fiecare spectacol minim 50 de copii cu varstele cuprinse între 2-5 ani însoţiţi de părinţii acestora.

Durata contractului: 26 luni de la semnarea contractului

Valoarea maximă estimată: 22.249,98 lei

Sursa de finanţare Contract nr. POCU//7 4/6/18/105525

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30.10.2018, ora 15,00 la sediul Asociatiei Hope

and Homes for Children România, bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş.

Condiţii contract: serviciile vor fi prestate prin respectarea strictă a cerinţelor din caietul de

sarcini, a anunţului de participare şi a contractului de finanţare.

Condiţii participare – ofertanţii vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

·        declaraţia privind eligibilitatea;

·       declaraţia privind coflictul de interese;

·       declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din legea nr.98/2016;

·       formularul de ofertă financiară;

 Documentele aferente acestui anunț pot fi descărcate aici.

Adresa la care se transmit ofertele bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş, bd. Bucureşti, nr. 2A, Baia Mare, Maramureş.